խոստովանիմ

խոստովանիմ

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 14,25 24,4 24,28
je professe; je suis professé

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date հ. Տ. ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՍՏՈՎԱՆ — ( ) NBH 1 0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԱՌՆԻՄ. Տ. ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, որպէս Դաւանել. գոհանալ. *Ոչ ոք է, որ ʼի դժոխս խոստովան առնի առ քեզ: Խորհուրդք մարդկան խոստովան առնինառ քեզ. եւայլն: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԻՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ἑπόπτης, πάντα προειδώς inspector, omnia praevidens եւն. Ամենայնի գիտակ, ճանաչօղ, տեսօղ. ամենատես՝ սեպհական Աստուծոյ. ամմէն բանի գիտցօղ՝ տեղեակ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՎԱՅՐԱՓԱԿ — ( ) NBH 1 0239 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 13c ա. ἁπερίγραφος incircumscriptus, qui nullo spatio continetur Որ ոչ փակի ʼի վայրի ուրեք. անբովանդակելի. անպարոյր. անպարագիր. անսահման. անչափ. *Անվայրափակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՍՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0967 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ն. ὐπισχνέομαι promitto, polliceor ἑπαγγέλλω, ομαι promitto եւ denuncio եւ ὀμολογέω confiteor. Խոստ կամ խոստումն կամ խօսքտալ. յանձն առնուլ կատարել եւ առնել ինչ մի. ուխտել. յոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ ὀομολογέω, γέομαι , ἑξομολογέομαι confiteor. Արմատն է Խոստ, խոստանալ. կամ խօսք տալ. ուստի Խոստովան լինել. (լծ. եւ պ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՇԱԲԵՐԵՄ — (եցի, եալ.) NBH 2 0553 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 14c ն.չ. ՈՒՇԱԲԵՐԵՄ ՈՒՇԱԲԵՐԻՄ եցայ. ձ. μνημονεύω recordor եւ φρονήσιν ἕχω, ἁναπνεύω resipisco, respiro. Յուշ բերել զմոռացեալն. յիշել. որոճել. ի միտ առնուլ. եւ Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0644 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ἤττημα, ἦττα, ἦσσα adversum praelium, clades. Պարտիլն. յաղթիլն. վանումն. ... *Պարտութիւն նոցա՝ մեծութիւն հեթանոսաց. Հռ. ՟Ծ՟Ա. 12: Պարտիլն ինքեան յինքենէ՝ յամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՅՔԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. ՔԱՅՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆ. որ եւ ՔԱՅՔԱՅԱՆՔ Քակտումն. բաժանումն. ցրումն կամ խլումն ʼի տեղւոջէն. քայքայիլն կամ քայքայելի գոլն. *Տեսանե՞ս զվիմին հաստատութիւնն, եւ զաւազոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆ — (յման.) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. ՔԱՅՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆ. որ եւ ՔԱՅՔԱՅԱՆՔ Քակտումն. բաժանումն. ցրումն կամ խլումն ʼի տեղւոջէն. քայքայիլն կամ քայքայելի գոլն. *Տեսանե՞ս զվիմին հաստատութիւնն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՋ — (ի, աց.) NBH 2 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δυνατός, ἁνδρείος potens, virtilis եւն. եւ բայի ἁνδρίζομαι viriliter ago, in virum evado. Ուժեղակ՝ առաւել աջով. աջող. աջողակ ուժով. կորովի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.